Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2017

list of articles:
Satisfaction with life and health-promoting behaviours in the context of prevention and early detection of breast cancer in physically active women Satysfakcja z życia a zachowania prozdrowotne w zakresie zapobiegania rakowi piersi i jego wcześniejszego wykrywania u kobiet aktywnych fizycznie
Andrzej Nowicki, Beata Kosicka, Marzena Lemanowicz
OncoReview 2017; 1(25): 5-14. DOI: 10.5604/01.3001.0009.7403.
Read summary
The role of granulocyte colony-stimulating factors in the prevention of neutropenia and febrile neutropenia – the current state of knowledge Rola czynników stymulujących wzrost kolonii (G-CSF) w profilaktyce neutropenii i gorączki neutropenicznej – aktualny stan wiedzy
Marta A. Sobas, Tomasz Wróbel
OncoReview 2017; 1(25): 15-21. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5787.
Read summary
Octreotide LAR in neuroendocrine tumours – a summary of the experience Oktreotyd LAR w terapii nowotworów neuroendokrynnych – podsumowanie doświadczeń
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
OncoReview 2017; 1(25): 22-27. DOI: 10.5604/01.3001.0009.7412.
Read summary
The role of histopathological examination, therapeutic difficulties and thromboembolism treatment during palliative chemotherapy in patient with antithrombin deficiency, colon cancer and endometrial cancer Rola weryfikacji histopatologicznej, trudności terapeutyczne i leczenie przeciwzakrzepowe w paliatywnej chemioterapii chorej z niedoborem antytrombiny oraz rakiem jelita grubego i rakiem macicy w wywiadzie
Katarzyna Kryszczyszyn-Musialik, Ludmiła Dolczak, Grzegorz Słomian
OncoReview 2017; 1(25): 28-31. DOI: 10.5604/01.3001.0009.7410.
Read summary
Long-standing acromegaly in a patient with a pituitary adenoma not visible on MRI Wieloletnia akromegalia u pacjentki bez widocznego w MRI gruczolaka przysadki
Maria Kurowska, Joanna Malicka, Jerzy S. Tarach
OncoReview 2017; 1(25): 32-37. DOI: 10.5604/01.3001.0009.7405.
Read summary
Invasive fungal infection in a child with Ewing’s sarcoma Inwazyjne zakażenie grzybicze u dziecka z mięsakiem Ewinga
Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Ewa Bień, Anna Płoszyńska
OncoReview 2017; 1(25): 38-43. DOI: 10.5604/01.3001.0009.7393.
Read summary
Nasopharyngeal carcinoma – treatment possibilities in patients with primary metastatic carcinoma Rak nosogardła – możliwości leczenia chorych z pierwotnie uogólnioną chorobą nowotworową
Marek Kowalczyk, Michał Piątek, Dorota Imielska-Zdunek, Aleksandra Derra, Aleksandra Zemła, Agnieszka Boratyn-Nowicka
OncoReview 2017; 1(25): 44-48. DOI: 10.5604/01.3001.0009.7407.
Read summary