Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2016

list of articles:
Severe aortic stenosis in a patient with breast cancer Ciężka stenoza aortalna u pacjentki z rakiem piersi
Rafał Mańczak, Michał Wilk, Anna Walaszkowska-Czyż, Michał Florczyk, Sebastian Szmit
OncoReview 2016; 2(22): 49-56. DOI: 10.5604/20828691.1207960.
Read summary
Percutaneous retrieval of a fractured portacath fragment in two patients undergoing long-term chemotherapy Przezskórne usunięcie ułamanego fragmentu portu naczyniowego u dwóch pacjentek poddawanych długotrwałej chemioterapii
Justyna Norwa, Szymon Darocha, Anna Dobosiewicz, Andrzej Koteja, Arkadiusz Pietrasik, Radosław Pietura, Adam Torbicki, Sebastian Szmit, Marcin Kurzyna
OncoReview 2016; 2(22): 57-61. DOI: 10.5604/20828691.1207965.
Read summary
Papillary renal cell carcinoma – case report of a patient with disseminated disease treated with pazopanib with several years of survival against reviewing current literature Rak brodawkowaty nerki – opis przypadku kilkuletniego przeżycia bez progresji pacjenta z chorobą rozsianą leczonego pazopanibem na tle przeglądu aktualnego piśmiennictwa
Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas
OncoReview 2016; 2(22): 62-65. DOI: 10.5604/20828691.1207967.
Read summary
The effect of lipegfilgrastim on hematopoietic reconstitution and supportive treatment after megachemotherapy with autologous peripheral blood stem cell transplantation in patients with lymphoproliferative malignancies Wpływ lipegfilgrastymu na odnowę hematologiczną i leczenie wspomagające u pacjentów z nowotworami limfoproliferacyjnymi po megachemioterapii wspomaganej autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych
Ewa Frączak, Jarosław Dybko, Justyna Rybka, Monika Biedroń, Izabela Dereń-Wagemann, Donata Urbaniak-Kujda, Kazimierz Kuliczkowski, Tomasz Wróbel
OncoReview 2016; 2(22): 66-71. DOI: 10.5604/20828691.1207984.
Read summary
Selected psychosocial aspects of life of patients with a stoma Wybrane aspekty psychospołeczne życia chorych ze stomią
Andrzej Nowicki, Paulina Farbicka
OncoReview 2016; 2(22): 72-76. DOI: 10.5604/20828691.1207987.
Read summary
Mindfulness in the treatment of chronic pain and improvement in the quality of life of both oncological and non-oncological patients Mindfulness, czyli praktyka uważności, w leczeniu bólu przewlekłego i poprawie jakości życia chorych onkologicznych i niechorujących na nowotwór
Anna Kieszkowska-Grudny
OncoReview 2016; 2(22): 77-85. DOI: 10.5604/20828691.1207990.
Read summary
PTEN – clinical significance in colorectal cancer PTEN – znaczenie kliniczne w raku jelita grubego
Angelika Copija, Dariusz Waniczek, Katarzyna Walkiewicz, Łukasz Głogowski, Henryk Augustyniak, Ewa Nowakowska-Zajdel
OncoReview 2016; 2(22): 86-90. DOI: 10.5604/20828691.1207995.
Read summary