Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2016

list of articles:
Myeloma and amyloid Szpiczak mnogi i amyloidoza
Anne Blaes, Douglas Sawyer, Daniel Lenihan
OncoReview 2016; 1(21): 5-7. DOI: 10.5604/20828691.1198512.
Read summary
Bone marrow transplantation – how can we maximize cardiac status? Transplantacja szpiku kostnego – jak możemy poprawiać rokowanie kardiologiczne chorych?
Joseph R. Carver
OncoReview 2016; 1(21): 8-10. DOI: 10.5604/20828691.1198513.
Read summary
Tyrosine kinase inhibitors in hematologic malignancy: should we be concerned? Inhibitory kinazy tyrozynowej w nowotworach hematologicznych: czy powinniśmy się niepokoić?
Charles Porter
OncoReview 2016; 1(21): 11-13. DOI: 10.5604/20828691.1198514.
Read summary
Cardiovascular concerns from radiation therapy and other radiation exposure Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego związane z radioterapią i innymi rodzajami ekspozycji na promieniowanie
Hassan Tariq, Eric E. Harrison
OncoReview 2016; 1(21): 14-17. DOI: 10.5604/20828691.1198515.
Read summary
Imaging for Cardiotoxicity: Many Issues, Many Questions Obrazowanie toksycznego uszkodzenia serca: wiele zagadnień, wiele pytań
Sebastian Szmit
OncoReview 2016; 1(21): 18-23. DOI: 10.5604/20828691.1198516.
Read summary
Cardio-oncology: What is the future? Kardioonkologia: jaka jest przyszłość?
Jeanne M. DeCara, Joerg Herrmann
OncoReview 2016; 1(21): 24-26. DOI: 10.5604/20828691.1198517.
Read summary
Ongoing research developments in cardio-oncology Rozwój badań w kardioonkologii
Susan Dent, Olexiy Aseyev, Daniel Lenihan
OncoReview 2016; 1(21): 27-28. DOI: 10.5604/20828691.1198518.
Read summary
Opposite changes of regulatory T cell blood content may differentially contribute to atherosclerosis or lymphoproliferative disorders Wpływ przeciwstawnych zmian w populacji limfocytów T regulatorowych na rozwój miażdżycy i zespołów limfoproliferacyjnych
Ekaterina Pylaeva, Aleksandra Potekhina, Olga Pogorelova, Maria Tripoten, Tatiana Balakhonova, Anastasia Filatova, Elena Klesareva, Olga Afanasieva, Elena Noeva, Tatiana Arefieva
OncoReview 2016; 1(21): 29-36. DOI: 10.5604/20828691.1198519.
Read summary
The mTOR signalling pathways in the pathogenesis and treatment of neuroendocrine tumours Szlaki sygnałowe mTOR w patogenezie i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
OncoReview 2016; 1(21): 37-42. DOI: 10.5604/20828691.1198520.
Read summary