Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2015

list of articles:
Effective treatment of severe hypertensive crisis in 2-year-old child with neuroblastoma Skuteczne leczenie przełomu nadciśnieniowego u 2-letniego chłopca z neuroblastoma
Anna Raciborska, Katarzyna Bilska, Jolanta Antoniewicz, Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, Carlos Rodriguez-Galindo, Anna Fijałkowska
OncoReview 2015; 2(18): 53-56. DOI: 10.5604/20828691.1159656.
Read summary
Cardiooncological balance in a 75-year-old male with a hepatocellular carcinoma CS IV and a congestive heart failure NYHA III „de novo” Kardioonkologiczny balans u 75-letniego pacjenta z rakiem wątrobowokomórkowym CS IV i zaawansowaną zastoinową niewydolnością serca NYHA III w chwili rozpoznania
Maciej Żechowicz, Konrad Wroński, Monika Rucińska
OncoReview 2015; 2(18): 57-61. DOI: 10.5604/20828691.1159657.
Read summary
Should a diagnosis of cancer impact the anticoagulant therapy in patients with recurrent thromboembolic disease? Czy rozpoznanie nowotworu powinno zmienić sposób terapii przeciwkrzepliwej u pacjenta z nawracającą żylną chorobą zakrzepowo-zatorową?
Maria Wieteska, Marcin Kurzyna, Sebastian Szmit, Adam Torbicki
OncoReview 2015; 2(18): 62-66. DOI: 10.5604/20828691.1159658.
Read summary
Efficacy and safety of liposomal doxorubicin in a patient treated for metastatic breast cancer Efektywność i bezpieczeństwo doksorubicyny liposomalnej na przykładzie pacjentki leczonej z powodu uogólnionego raka piersi
Joanna Streb, Agnieszka Słowik
OncoReview 2015; 2(18): 67-70. DOI: 10.5604/20828691.1159659.
Read summary
Long-term response with everolimus for metastatic renal cell carcinoma refractory to sunitinib-sorafenib sequence Długotrwała odpowiedź na leczenie ewerolimusem u pacjenta z przerzutowym rakiem nerki po progresji w trakcie leczenia sunitynibem–sorafenibem
Joanna Kardas, Agnieszka Buraczewska
OncoReview 2015; 2(18): 71-75. DOI: 10.5604/20828691.1159660.
Read summary
Paraneoplastic neurological syndrome in the course of breast cancer Neurologiczny zespół paranowotworowy w przebiegu raka piersi
Anna Ciszewska, Łukasz Głogowski, Andrzej Witkoś, Zofia Rusinowska, Ewa Nowakowska-Zajdel
OncoReview 2015; 2(18): 76-80. DOI: 10.5604/20828691.1159661.
Read summary
Knowledge about prevention, risk factors and treatment in women with diagnosed breast cancer. Whether the disease affects their healthy behaviour? Wiedza o profilaktyce, czynnikach ryzyka i leczeniu rozpoznanego raka piersi u kobiet – czy choroba może wpływać na ich zachowania prozdrowotne?
Andrzej Nowicki, Karolina Rusak, Piotr Rhone
OncoReview 2015; 2(18): 81-90. DOI: 10.5604/20828691.1159662.
Read summary
Cardiotoxicity of radiotherapy in breast cancer patients Kardiotoksyczność wywołana radioterapią u pacjentek z rakiem piersi
Paul McGale, Carolyn Taylor, Sarah Darby
OncoReview 2015; 2(18): 91-92. DOI: 10.5604/20828691.1159663.
Read summary