Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2014

list of articles:
Nuclear medicine diagnostic tools for early detection of myocardial damage in treated breast cancer patients Narzędzia diagnostyczne medycyny nuklearnej do wczesnego wykrywania uszkodzeń mięśnia sercowego u pacjentek leczonych z powodu raka piersi
Antonia Tzonevska, Krasimir Tzvetkov, Mariana Atanasova, Anna Chakarova
OncoReview 2014; 3(15): 93-99. DOI:
Read summary
Remote consequences of polychemical and radiation therapy: cardiac valve disease complicated by infective endocarditis. Diagnostic and management problems Odległe powikłania chemioterapii i radioterapii: choroba zastawkowa serca powikłana zapaleniem wsierdzia. Problemy dotyczące diagnostyki i leczenia
Marina F. Ballyuzek, Anna K. Ionova, Maria V. Mashkova, Irina G. Semenova, Irina V. Sukhova
OncoReview 2014; 3(15): 100-107. DOI:
Read summary
Percutaneous vena cava superior angioplasty and stenting as an effective method of treatment in vena cava superior syndrome in the course of lung cancer Przezskórna plastyka balonowa żyły głównej górnej z implantacją dwóch stentów jako skuteczna metoda leczenia zespołu żyły głównej górnej w przebiegu raka płuca
Szymon Darocha, Sebastian Szmit, Radosław Pietura, Marcin Kurzyna
OncoReview 2014; 3(15): 108-112. DOI:
Read summary
Primary cutaneous B-cell lymphoma located on the face and hard palate Chłoniak pierwotny B-komórkowy skóry umiejscowiony w obrębie twarzy i podniebienia twardego
Piotr Brzeziński, Anca Chiriac, Radu Budurca, Anca E. Chiriac, Tudor Pinteala, Luminita Ivan, Liliana Foia
OncoReview 2014; 3(15): 113-116. DOI:
Read summary
Everolimus – effectively reverses acquired resistance on endocrine therapy of patients with advanced breast cancer. A case report Ewerolimus – skutecznie przełamuje wtórną hormonooporność u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi. Opis przypadku
Aleksandra Grela-Wojewoda, Maksymilian Kruczała, Ida Cedrych
OncoReview 2014; 3(15): 117-120. DOI:
Read summary
Merkel cel carcinoma Rak z komórek Merkla
Jarosław Markiewicz, Wirginiusz Dziewirski
OncoReview 2014; 3(15): 121-125. DOI:
Read summary
Original vs generic drugs in treatment of chronic myeloid leukaemia Lek oryginalny czy generyk w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej?
Patrycja Rusicka
OncoReview 2014; 3(15): 126-131. DOI:
Read summary