Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2013

list of articles:
Early molecular response as a criterion of optimal response to chronic myeloid leukemia treatment with tyrosine kinase inhibitors Wczesna odpowiedź molekularna jako kryterium optymalnej odpowiedzi na leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych
Tomasz Sacha
OncoReview 2013; 2(10): 80-84. DOI:
Read summary
Progress in treatment of multiple myeloma in year 2012 Postępy w leczeniu szpiczaka mnogiego w roku 2012
Artur Jurczyszyn, Anna Engel
OncoReview 2013; 2(10): 89-92. DOI:
Read summary
Advanced or metastatic non-small-cell lung cancer treatment – new Polish government regulation Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w stadium zaawansowania miejscowego lub rozsiewu w kontekście programu lekowego
Dariusz M. Kowalski, Paweł Krawczyk
OncoReview 2013; 2(10): 95-101. DOI:
Read summary
The role of lapatinib in HER2-positive breast cancer Rola lapatynibu w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi
Małgorzata Kuc-Rajca, Tadeusz Pieńkowski, Anna Walaszkowska-Czyż
OncoReview 2013; 2(10): 104-107. DOI:
Read summary
Breast cancer heterogeneity – report from IMPAKT Breast Cancer Conference Heterogenność raka piersi – sprawozdanie z IMPAKT Breast Cancer Conference
Katarzyna Pogoda
OncoReview 2013; 2(10): 110-114. DOI:
Read summary
Mental disorders in cancer patients – clinical approach Zaburzenia psychiczne u chorych na nowotwory – podejście kliniczne
Anna Kieszkowska-Grudny
OncoReview 2013; 2(10): 119-128. DOI:
Read summary
Hope Spotkanie z Człowiekiem Nadzieja
Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca
OncoReview 2013; 2(10): 129-131. DOI:
Read summary