Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2011

list of articles:
Recommendations for diagnostics and therapy of gastrointestinal stromal tumors (GIST) in 2010 Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) w 2010 roku
Jan Kulig, Maciej Krzakowski, Czesław Osuch, Janusz A. Siedlecki, Anna Nasierowska-Guttmejer, Jacek Sygut, Janusz Limon, Arkadiusz Jeziorski, Urszula Grzesiakowska, Konrad Ptaszyński, Janusz Słuszniak, Wojciech Polkowski, Elżbieta Starosławska, Marcin Polkowski, Marek Bębenek, Maciej Matłok, Katarzyna Urbańczyk, Włodzimierz Olszewski, Stanisław Głuszek, Zbigniew I. Nowecki
OncoReview 2011; 1(1): 8-20. DOI:
Read summary
Why does reimbursement of orphan drugs require a specific approach? Dlaczego refundacja leku sierocego wymaga szczególnego podejścia?
Krzysztof Łanda
OncoReview 2011; 1(1): 21-28. DOI:
Read summary
New view on advanced renal cancer targeted therapies efficacy – controversies Nowe spojrzenie na ocenę skuteczności terapii celowanych zaawansowanego raka nerki – kontrowersje
Cezary Szczylik
OncoReview 2011; 1(1): 29-38. DOI:
Read summary
The New Classification of NET Nowa klasyfikacja NET
Anna Nasierowska-Guttmejer
OncoReview 2011; 1(1): 41-47. DOI:
Read summary
Multiple myeloma. Practical aspects regarding diagnosis and treatment Szpiczak mnogi. Praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia
Andrzej Pluta
OncoReview 2011; 1(1): 48-54. DOI:
Read summary
Phase 3 Trial of Everolimus for Metastatic Renal Cell Carcinoma Final Results and Analysis of Prognostic Factors Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie ewerolimusu w leczeniu rozsianego raka nerkowokomórkowego Wyniki końcowe i analiza czynników prognostycznych
Robert J. Motzer, Bernard Escudier, Stephane Oudard, Thomas E. Hutson, Camillo Porta, Sergio Bracarda, Viktor Grünwald, John A. Thompson, Robert A. Figlin, Norbert Hollaender, Andrea Kay, Alain Ravaud
Przedruk z: Cancer 2010; 116: 4256-65 ISSN 1097-0142 ©2010 American Cancer Society
Read summary
Commentary [to: "Phase 3 Trial of Everolimus for Metastatic Renal Cell Carcinoma..."] Komentarz [do artykułu "Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie ewerolimusu w leczeniu rozsianego raka nerki"]
Piotr J. Wysocki
OncoReview 2011; 1(1): 71-72. DOI:
Read summary
ASH Annual meeting 2010 Sprawozdanie z kongresu ASH w Orlando w grudniu 2010 roku
Dariusz Woszczyk
OncoReview 2011; 1(1): 75-80. DOI:
Read summary